Pret en experimenten met citroenzuur

Veiligheidsinstructies voor het gebruik van citroenzuur

 • Gebruik citroenzuur altijd onder toezicht van een volwassene.
 • Bewaar citroenzuur buiten het bereik van jonge kinderen en huisdieren.
 • Vermijd direct contact met ogen en huid. Spoel bij onbedoeld contact onmiddellijk met veel water en zoek medische hulp als irritatie aanhoudt.
 • Slik citroenzuur niet rechtstreeks in. Het is niet bedoeld om als op zichzelf staand product te consumeren.
 • Volg bij het gebruik van citroenzuur in recepten of experimenten de instructies nauwkeurig op.
 • Bewaar citroenzuur op een koele, droge plaats, uit de buurt van warmte en vocht.
 • Meng citroenzuur niet met andere chemicaliën of stoffen, tenzij dit specifiek wordt aangegeven in een begeleide activiteit.
 • Was na gebruik de handen grondig met water en zeep.
 • Als citroenzuur per ongeluk wordt ingenomen, zoek dan onmiddellijk medische hulp en neem de verpakking of het etiket van het product mee voor referentie.
 • Gooi de verpakking van citroenzuur en overgebleven materialen op de juiste manier weg, volgens de lokale richtlijnen voor afvalverwerking.

Ballonnen opblazen met citroenzuur en baking soda

Dit heb je nodig:

Baking soda
Citroenzuur
– Plastic fles
– Trechter
– Ballon

Werkwijze

 • Vul een plastic fles 1/3 met water en 1 eetlepel citroenzuur.
 • Schud dit door elkaar zodat het goed vermengd wordt.
 • Vul een ballon 2/3 met baking soda.
 • Schuif het uiteinde van de ballon over de rand van de fles met azijn, zorg dat de Baking Soda (nog) niet naar beneden valt. Zet de ballon daarna overeind.
 • De ballon wordt gevuld met koolzuurgas en wordt opgeblazen!